10. klasse

10. skoleår er primært for de unge, der har brug for længere tid til at blive parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Vejledning i 10. klasse

Vores fokus er via vejledning at støtte de unge i at gennemføre 10. klasse og vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. Vejledningen har både individuelt og kollektivt afsæt. Vi samarbejder med skolerne om, hvordan vi bedst muligt imødekommer de unges faglige, personlige og sociale behov og sidder også med omkring bordet, når der er møde i skolernes ressourcecentre. 

Fokus på uddannelsesplanen

Centralt i 10. klasse er arbejdet med elevernes uddannelsesplan, som både er udgangspunkt for forløbet i 10. klasse og for de unges efterfølgende valg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesplanen danner grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov.

Brobygning

Vi sørger også for, at eleverne kommer i minimum en uges brobygning på en ungdomsuddannelse, hvilket bidrager til at afklare de unge i forhold til deres uddannelsesvalg.

Erhvervspraktikforløb

Vi etablerer desuden erhvervspraktikforløb for de elever, der har brug for dette i forbindelse med deres afklaring. Det er UU-vejlederne, som i samarbejde med skolerne uddannelsesparathedsvurderer eleverne i 10. klasse.

Bred vifte af 10. klassetilbud

Der findes en bred vifte af 10. klassetilbud i København. Kommunen har en række 10. klasse-centre med hver deres faglige profil. Desuden samarbejder kommunen med udvalgte erhvervsskoler om en række kombinationer af 10. klasse. Det er også muligt at tage 10. klasse på en række private grundskoler.  Se de forskellige tilbud beskrevet i 10. klassehæftet, som findes øverst på denne side.

UU-vejleder i 10. klasse

Så længe den unge er indskrevet i en 10. klasse, har han eller hun en fast 10. klasses vejleder. Hvis den unge ikke er uddannelsesparat efter endt 10. klasse, fortsætter 10. klasses vejlederen som den unges UU-vejleder. Påbegynder den unge en ungdomsuddannelse efter endt 10. klasse, vil den unge få tildelt en UU-vejleder fra Ungeafdelingen.