Brobygning

Brobygningsforløb er sammensatte vejlednings- og afklaringsforløb, der foregår på ungdomsuddannelserne.

Brobygning tilbydes elever fra 9. og 10. klasse samt unge, der endnu ikke er fyldt 19 år og som har brug for at få afklaret deres uddannelsesønsker.

9. klasse 

For elever som i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate.

10. klasse

For unge i et 10. klasses forløb er der 1 uge obligatorisk brobygning.

For unge i 10. klasse på en erhvervsskole gælder særlige forhold vedrørende brobygning.

Tilmelding til 10. klasses brobygning 

Tal med din UU-vejleder om, hvilke tilbud der findes i den uge, hvor du skal i brobygning, og om hvordan du tilmelder dig.

Du skal prioritere 3 forskellige inuddannelser. Det er vigtigt, at du vælger uddannelse, som du kunne tænke dig at prøve.
Ikke alle får opfyldt deres første prioritet - men vi gør hvad vi kan.

Når du har valgt

Du vil en til to uger før kursusstart modtage information om, hvilket kursus du skal følge. 

Unge over 18 år der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Målgruppen er unge under 19 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og er uafklarede om uddannelses- og beskæftigelsesønske. Brobygning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser kan have en varighed på sammenlagt op til 6 uger.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte din UU-vejleder.

Kontakt

Portræt af Sus Fusager

Sus Fusager

Administrativ medarbejder
33662315
40495445