Brobygning

Brobygningsforløb er sammensatte vejlednings- og afklaringsforløb, der foregår på ungdomsuddannelserne.

Brobygning tilbydes elever fra 9. og 10. klasse samt unge, der endnu ikke er fyldt 19 år og som har brug for at få afklaret deres uddannelsesønsker.

9. klasse 

For elever som i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate samt uafklarede elever.

10. klasse

For unge i et 10. klasses forløb er der 1 uge obligatorisk brobygning.

For unge i 10. klasse på en erhvervsskole gælder særlige forhold vedrørende brobygning.

Unge over 18 år der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Målgruppen er unge under 19 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og er uafklarede om uddannelses- og beskæftigelsesønske. Brobygning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser kan have en varighed på sammenlagt op til 6 uger.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte din UU-vejleder.

Kontakt

Portræt af Sus Fusager

Sus Fusager

Administrativ medarbejder
33662315
40495445