April statistik

Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17årige og 18-24årige.

15-17årige

Alle 15-17årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Der er 7604 unge i aldersgruppen 15-17årige. 

18-24årige 

UU Københavns skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er i vejledning i Jobcenter (BIF) eller tilsvarende. Der er 76601 unge i aldersgruppen 18-24årige.

Læs rapporten

 

Opdateret 21.06.2018