EGU

Nogle unge lærer bedst ved at få jord under neglene, stå med hænderne i bolledejen eller murerskeen i næven frem for at sidde på skolebænken! For dem er EGU en mulighed. Her er nemlig fokus på at være på en arbejdsplads.

Hvad er EGU?

EGU er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse og er henvendt til de unge, der har mest mod på at være ude på en arbejdsplads og foretrækker arbejde frem for at gå i skole. Størstedelen af uddannelsen foregår derfor i praktikforløb på en eller flere arbejdspladser. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse.

Hvem kan begynde på EGU?

For at kunne begynde på en EGU skal den unge være under 30 år, og uddannelsen henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Inden den unge begynder på EGU, skal han eller hun være afklaret omkring, hvilken branche EGU’en skal tages indenfor. Desuden skal den unge have praktisk erfaring på området gennem en længerevarende praktik på minimum 4 uger, hvor vedkommende har arbejdet på fuld tid. Det er nemlig vigtigt, at den unge kender spillereglerne på en arbejdsplads. Eksempelvis at han eller hun er mødestabil, pålidelig og kan tage initiativ samt være i stand til at arbejde 37 timer om ugen.

Det er den unges UU-vejleder, der indstiller den unge til EGU. Den unge er først begyndt på EGU, når vedkommende har fået en praktikplads. Under uddannelsen har den unge sin personlige EGU-vejleder, der hjælper med relevante skoleforløb samt andre praktiske ting i forbindelse med uddannelsen.

Hvor lang er uddannelsen?

EGU varer normalt 2 år, og uddannelsen består af en vekslen mellem praktik og skoleforløb. Skoledelen varer min. 20 uger og max. 40 uger. Nogle kurser er tilrettelagt for EGU, det er korte kurser, hvor man møder andre elever fra uddannelsen. Det er op til den enkelte EGU-elev, hvor meget skoledelen skal fylde. Eleven er nemlig selv med til at vælge skoleforløb og uddannelsen er individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker, behov og kompetencer.

Undervisningen kan eksempelvis foregå på AMU-kurser, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler m.m. Der kan også lægges få timers undervisning om ugen ind i uddannelsesplanen, f.eks. hvis man vil blive bedre til dansk eller matematik.

Hvor kan man tage sin EGU, og hvad kan den bruges til?

I princippet kan man tage en EGU inden for alle brancher, hvis man har en praktikplads. Køkken, gartner, murer, butik, cykelsmed, daginstitution er blot nogle af de områder, hvor en ung kan blive EGU-elev. Der findes praktikpladser på både det offentlige og private arbejdsmarked. Den unge får elevløn under sin praktik og skoleydelse i skoledelen.

Efter en afsluttet EGU kan den unge enten begynde i job eller fortsætte sin uddannelse på eksempelvis en teknisk skole, hvis man opfylder adgangskravene til uddannelsen eller har en læreplads. Der kan være en mulighed for at få merit for nogle af de kurser, den unge har taget under sin EGU. EGU er en kompetencegivende uddannelse, og med et EGU-uddannelsesbevis i hånden har den unge også ret til at melde sig i en A-kasse og derigennem blive berettiget til at få modtage dagpenge på samme vilkår som andre nyuddannede.

EGU-elev og ungdomsliv

I UU København lægger vi meget vægt på, at vores EGU-elever også oplever fællesskab med andre unge, mens de er i gang med deres EGU. Der tilbydes forskellige aktiviteter, så de unge kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være temadage om for eksempel løn og arbejdsforhold, teaterforestillinger, fodboldkampe i Parken. En studietur kan også indgå som en studieaktivitet.

Hvordan kan den unge begynde på EGU?

Hvis den unge opfylder betingelserne for at begynde på EGU, skriver UU-vejlederen sammen med den unge et indstillingsskema, der begrunder den unges ønske om en EGU. Heri skal der være en beskrivelse af den unges hidtidige erfaringer og kommentarer om, hvorfor EGU tænkes relevant. 

Kontakt

Portræt af Inge Rasmussen

Inge Stange Rasmussen

UU-leder
3366 2303
2722 9407