EGU

Nogle unge lærer bedst ved at se og føle tingene, samt ved at blive guidet og oplært på baggrund af direkte erfaringer. For dem er EGU en mulighed.

Hvad er EGU?

EGU er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse og er henvendt til de unge, der har mest mod på at være ude på en arbejdsplads. Størstedelen af uddannelsen foregår i praktikforløb på én eller flere arbejdspladser. En mindre del af uddannelsen foregår på kurser – også kaldet skoleforløb. EGU er individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker, behov og kompetencer, og uddannelsesplanen planlægges i et samarbejde mellem den unge, praktikstedet og EGU-vejlederen. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Under uddannelsen har den unge sin personlige EGU-vejleder.

Hvem kan begynde på EGU?

For at kunne begynde på en EGU skal den unge være under 30 år. Uddannelsen henvender sig til unge, som ikke p.t. er klar til anden ungdomsuddannelse, og som ikke er på arbejdsmarkedet. 

Den unge skal inden EGU være afklaret omkring, hvilken branche EGU’en skal tages indenfor. Den unge skal desuden have praktisk erfaring på området gennem en længerevarende praktik på min. 4 uger, hvor vedkommende har arbejdet 37 timer om ugen. Det er vigtigt, at den unge kender spillereglerne på en arbejdsplads, og er mødestabil, pålidelig, kan tage initiativ og er i stand til at arbejde 37 timer om ugen. 

Hvor lang er uddannelsen?
EGU varer normalt 2 år, og uddannelsen består af en vekslen mellem praktik og kursus-/skoleforløb. Den unge skal have mellem min. 20 uger og max. 40 ugers skoleforløb i løbet af sin EGU.

Nogle kurser er tilrettelagt for EGU. Det er korte kurser, hvor man møder andre unge fra uddannelsen. Undervisningen kan eksempelvis foregå på AMU-kurser, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler m.m. Der kan også lægges få timers undervisning om ugen ind i uddannelsesplanen, f.eks. hvis man vil blive bedre til dansk og matematik. 

Hvor kan man tage sin EGU?

I princippet kan man tage en EGU inden for alle brancher, hvis man har en praktikplads. Køkken, gartner, ejendomsservice, butik, daginstitution er blot nogle af de områder, hvor en ung kan blive EGU-elev. Der findes praktikpladser på både det offentlige og private arbejdsmarked. 

Økonomi under EGU

Den unge får elevløn under sin praktik og skoleydelse i skoleforløbet.

Muligheder efter EGU

Efter en afsluttet EGU kan den unge enten begynde i job eller fortsætte sin uddannelse på eksempelvis en erhvervsskole, hvis man opfylder adgangskravene til uddannelsen eller har en læreplads.

I enkelte brancher er der mulighed for at få merit for nogle af de kurser, den unge har taget under sin EGU. EGU er en kompetencegivende uddannelse, og med et EGU-uddannelsesbevis i hånden har den unge også ret til at melde sig i en A-kasse og derigennem blive berettiget til at modtage dagpenge på samme vilkår som andre nyuddannede.

EGU-elev og ungdomsliv

I UU København lægger vi meget vægt på, at vores EGU-elever også oplever fællesskab med andre unge, mens de er i gang med deres EGU. Derfor begynder alle elever som udgangspunkt på et 3 ugers introforløb. Der tilbydes forskellige aktiviteter i løbet af uddannelsen, så de unge kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være temadage om for eksempel løn og arbejdsforhold, teaterforestillinger, fodboldkampe i Parken m.m. En studietur kan også indgå som en studieaktivitet. 

Hvordan kan den unge begynde på EGU?

Hvis den unge opfylder betingelserne for at begynde på EGU, skriver UU-vejlederen, jobkonsulenten eller sagsbehandleren et indstillingsskema, der begrunder den unges ønske om en EGU. Heri skal der være en beskrivelse af den unges hidtidige erfaringer og kommentarer om, hvorfor EGU tænkes relevant.

Der er løbende optag på EGU. 

Kontakt

Portræt af Inge Rasmussen

Inge Stange Rasmussen

UU-leder
33662303
27229407