Erhvervspraktik

Du har mulighed for at komme i erhvervspraktik, hvis det kan hjælpe dig med at afklare dit uddannelsesvalg.

Hvem kan komme i erhvervspraktik

I 8. og 9. klasse kan du komme i erhvervspraktik efter aftale med din UU-vejleder, dine forældre og din klasselærer, hvis det kan hjælpe dig med at afklare dit uddannelsesvalg. Du skal selv forsøge at finde en erhvervspraktikplads.

I 10. klasse kan du ligeledes komme i erhvervspraktik, hvis du stadig er i tvivl om dit valg af ungdomsuddannelse eller erhverv. Dette gøres efter aftale med din skole og dine forældre.

Praktiksedler afleveres til skolen 

Praktiksedler afleveres til klasselæreren i god tid inden erhvervspraktikken. Den udfyldte seddel skal være underskrevet af både dine forældre, dig og din klasselærer og afleveret senest fredag 2 uger før praktikperioden.

Særlige tilbud

Mange virksomheder over hele landet tager imod erhvervspraktikanter. Du kan læse mere om mulighederne for erhvervspraktik på de enkelte virksomheders hjemmesider, som er under linket til højre, SÆRLIGE TILBUD. Hvis du er interesseret i en plads, bedes du kontakte din UU-vejleder.

 

Foldere om erhvervspraktik

Læs mere