EXIT

Et tilbud til voksne borgere, som er motiverede for at ændre deres liv.

UU København bidrager med vejledere i den tværgående enhed, EKI - Enheden for Kriminalpræventive Indsatser.

Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der ønsker hjælp til at få skabt et almindeligt liv uden kriminalitet.

Du kan læse mere om enheden på kk.dk 

Læs mere om