Fremtidens Valg og Vejledning

Fremtidens Valg og Vejledning er et treårigt regionsstøttet projekt, der løber til sommeren 2016. Projektets formål er at udvikle nye vejledningsmetoder, hvor bl.a. styrkelse af elevernes valgkompetence og øget samarbejde er i fokus.

Aktiviteterne tager afsæt i samarbejdet mellem lærer og UU-vejleder omkring eleverne i 8. klasse. Med fokus på hele klassen afprøves forløb med gruppevejledning, samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomhedssamarbejde. Du kan læse mere om de enkelte typer af forløb her.

Center for Ungdomsforskning (CEFU) fulgte i skoleåret 2014/15 projektet tæt på ni deltagende folkeskoler. CEFU offentliggør forskningsresultater baseret på projekterfaringerne ved projektets afslutning i sommeren 2016.

I skoleåret 2015/16 arbejdes, der med videre udbredelse af projektets erfaringer. Projektets aktiviteter bliver desuden videreført på 16 folkeskoler i dette skoleår. Det sker i samarbejde med en række ungdomsuddannelser, virksomheder og fire UU-centre.

Initiativet til Fremtidens Valg og Vejledning blev taget af Region Hovedstaden i samarbejde med UU København, UU Tårnby og UU Øresund.

Fremtidens Valg og Vejledning afholder afslutningskonference torsdag d. 7. juni 2016.

Kontakt

Portræt af Henrik Bov Pedersen

Henrik Bov Pedersen

Udviklingskonsulent
33662332
20282072