Introduktionskursus

Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvem

UU København sender i samarbejde med UU Tårnby og UU Frederiksberg elever på 8. klassetrin ud i introduktionskurser efter ”Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne”. Kurserne er obligatoriske. Kurserne afholdes klassevis og med deltagelse af en af klassens lærere.
 

Hvordan

Introduktionskurserne afholdes klassevis med deltagelse af én af klassens lærere, og vil foregå de 4 første dage i en bestemt uge i foråret 2018. 
Den enkelte skole vil få tildelt et antal ”introduktionskursuspakker” svarende til det antal 8. klasser, der er på skolen. En introduktionspakke består af to besøg af to dages varighed på mindst to forskellige ungdomsuddannelser. En 8. klasse kan f.eks. besøge en erhvervsuddannelse mandag-tirsdag og en HHX/HTX/STX/-uddannelse onsdag-torsdag. Introduktionskursuspakkerne fremsendes til skolen i løbet af efteråret 2017/foråret 2018.
 

Hvilken uge

Hver skole har inden sommerferiens start fået tilsendt en e-mail fra UU København om hvilken uge i foråret 2018 skolens 8. klasser skal på introduktionskursus. Kurserne afholdes fra uge 3 til og med uge 20. Passer ugen ikke ind i skolens planlægning kan dette ændres. Af hensyn til skolernes planlægning vil vi fremadrettet så vidt muligt sørge for at skolen får tildelt den samme uge år efter år. 
 

Tilmelding

Tal med din UU-vejleder om hvordan du tilmelder dig.