KUU

Nogle unge har ikke forudsætningerne for at søge ind på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, når de går ud af 9. eller 10. klasse. For disse unge er KUU en mulighed.

Hvad er KUU? 

Kombineret ungdomsuddannelse – KUU - er en toårig ungdomsuddannelse, som er henvendt til unge, der ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. 

KUU-uddannelsen er målrettet det lokale arbejdsmarked og udløser titlen erhvervsassistent. Uddannelsen giver direkte adgang til et job eller til at læse videre på en anden ungdomsuddannelse.

København er en del af KUU Hovedstaden og Bornholm, som omfatter København, Frederiksberg, Tårnby, Kastrup, Dragør og Bornholm. 

Hvordan er uddannelsen opbygget? 

KUU-elever har mulighed for at følge bestemte erhvervstemaer. I København og de øvrige kommuner, der er omfattet af KUU Hovedstaden og Bornholm, kan eleverne vælge mellem fem erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre 
 • Mad og sundhed 
 • Genbrug, byg, bolig, design og innovation
 • Service, turisme, kultur og fritid for unge
 • Kommunikation og medier

Uddannelsen veksler mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads eller i skoleværksteder. Erhvervstræningen kan vare i op til 32 uger. Fagene arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, som den enkelte unge vælger. 

Desuden indeholder uddannelsen kompetencegivende fag fra andre uddannelser. Ved afslutning af KUU aflægges der prøve i to D-niveau fag, hvoraf det ene skal være dansk. Det andet fag er på D-niveau i København er formidling. Det ene fag kan afsluttes efter 3. semester.

Hvor lang er uddannelsen?

KUU er opdelt i fire dele af et halvt års varighed. Uddannelsen varer normalt mellem halvtandet til to år alt afhængig af den enkelte unges forudgående forudsætninger.

Hvor udbydes KUU?

I KUU Hovedstaden udbydes uddannelsen følgende steder: 

 • Produktionsskoler
 • Københavns Kommunes Ungdomsskole
 • Københavns Voksenuddannelsescenter
 • Erhvervsskoler
 • Daghøjskoler

Københavns Voksenuddannelsescenter koordinerer og er ansvarlig for kvalitet og administration af KUU i området.

Hvad kan KUU bruges til?

KUU styrker de unges faglige og personlige forudsætninger og giver kompetencer til for at fungere på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse.

Unge, der gennemfører uddannelsen, bliver erhvervsassistenter og kan søge job inden for det erhvervstema, de har valgt.

Uddannelsen giver også mulighed for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Hvem kan begynde på KUU? 

For at begynde på KUU skal den unges UU-vejleder vurdere, at det er en uddannelse, der passer til den unge. 

Derudover skal den unge: 

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse
 • være i målgruppen til KUU
 • ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 

Kombineret ungdomsuddannelse er ikke tiltænkt unge, der skønnes at have de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en anden ungdomsuddannelse, men som blot er uafklarede i forhold til, hvilken erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, der er den rette for dem. 

Der er et begrænset antal pladser, så der er ingen garanti for optagelse.

Hvordan optages man på KUU?

Hvis den unges UU-vejleder vurderer, at KUU er en uddannelse, der passer til unge, udarbejder UU-vejlederen – i samråd med den unge (og forældremyndighedsindehaver for unge 18 år) - en uddannelsesplan. 

I uddannelsesplanen angives målet med den unges uddannelsesforløb og evt. særlige hensynstagen ved tilrettelæggelse af forløbet.

Desuden udfyldes et målgruppevurderingsskema, der danner grundlag for UU Københavns afgørelse om optagelse på KUU.

UU København vurderer ansøgninger løbende. Der er uddannelsesstart i august og januar.

Såfremt der er plads på det ansøgte erhvervstema, modtager den unge optagelsesbrev umiddelbart herefter via KUU-sekretariatet på KVUC. 

Kan man få SU?

Kombineret ungdomsuddannelse er gratis og giver ret til SU i hele forløbet efter gældende regler.

Kontaktperson 

Hver KUU-elev har en kontaktperson, der er en ansat på den unges basisskole og skal hjælpe den unge med at gennemføre KUU. Kontaktpersonen har ansvar for sammen med den unge og dennes UU-vejleder, at udarbejde en forløbsplan på baggrund af en kompetencevurdering af den unge. 

Læs mere om KUU