Kvartalsstatistik oktober 2017

Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17-årige og 18-24-årige.

15-17 årige

Alle 15-17 årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17 årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Der er 9.933 unge i aldersgruppen 15-17 årige.

18-24 årige

UU Københavns skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Der er 77.967 unge i aldersgruppen 18-24 årige. 

Læs hele rapporten

Opdateret 02.05.2018