Lærer

UU's opgaver

Overvejelser om 10. klasse eller ungdomsuddannelse er i højsædet for elever i grundskolens ældste klasser. I UU København guider vi dem til at træffe det valg, der er rigtigt for dem. Vejledning er nemlig det, vi gør, og det vi kan. I grundskolen og 10. klasse er UU-vejlederen elevernes sparringspartner, som giver dem stof til eftertanke og ruster dem til at vælge, fravælge, overveje og genoverveje. 

 

8. klasse

Skal det være 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasium efter grundskolen? Overvejelserne er i fokus hos mange elever i 8. klasse. UU-vejlederen bidrager med information og vejledning for at gøre de unge klogere på deres muligheder og sætte gang i refleksionsprocesser. Obligatoriske vejledningsaktiviteter i 8. klasse er Introdag med Skill aktiviter, introduktionskurser, hvor eleverne tilbringer et par dage på to forskellige ungdomsuddannelser og arbejdet med elevernes foreløbige uddannelsesplaner. På nogle skoler har eleverne i 8. klasse også mulighed for at komme i en uges erhvervspraktik. 
 

9. klasse

Hvad der skal ske, når afgangsbeviset er i hus, er for alvor et tema for eleverne i 9. klasse. Gennem en række vejledningsaktiviteter er UU-vejlederen med til at ruste de unge til at vælge 10. klasse, ungdomsuddannelse eller noget helt tredje. UU-vejlederen differentierer sin vejledning og vejleder således både kollektivt og individuelt, alt efter hvad der er behov for. 

Uddannelse og job

Uddannelse og job er et obligatorisk, timeløst fag i grundskolen. Året igennem tilbyder vi i UU København en række elevkurser og aktiviteter, primært for elever i udskolingen, samt kurser målrettet lærere, som ønsker inspiration til faget uddannelse og job.  Alle aktiviteter og kurser er beskrevet i kursuskataloget. I UU København har vi desuden Uddannelsesuge 47, hvor målet er, at alle elever på byens grundskoler arbejder med faget uddannelse og job.  Vi har i UU København udarbejdet en række undervisningsforløb for 0. - 9. klasse, som er lige til at gå til.