Målsætninger og strategi

Målsætninger og strategi

95-procent-målsætningen

95-procent-målsætningen

UU Københavns vigtigste mål er at være med til at opfylde den nationale målsætning om at 95-procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle unge i København kendes og mødes af vejledere fra UU København. Vi samarbejder desuden med alle grundskoler, ungdomsuddannelser og uddannelsesforberedende tilbud i København. Derfor er vi en hovedaktør i opfyldelsen af 95-procent-målsætningen.

Københavnerfortællingen

Københavnerfortællingen

Københavnerfortællingens vision om vækst og livskvalitet er omsat i en række konkrete mål, som vi kalder københavnermålene. De dækker over syv indsatsområder: vækst, beskæftigelse, uddannelse, sundhed, storbykultur, social mobilitet og grøn by. 

Mål og vision i UU København

Mål og vision

Vi vejleder med fokus på at udfordre den enkelte unges uddannelsesmæssige potentialer, så enhver ung kan udarbejde en plan for sin fremtid. Vi har særligt fokus på de unge, som har særligt behov for vejledning, og medvirker på den måde til integration, inklusion og social mobilitet. 

En ny vision er under udarbejdelse.