Nyttige links

www.emu.dk 
- EMU er lærere og elevers indgang til Internettet. Her kan du bl.a. hente information, finde links og materiale og deltage i undervisningsprojekter

www.optagelse.dk 
- ansøgning til ungdomsuddannelse

www.ug.dk
- den nationale uddannelsesportal

www.praktikpladsen.dk
- mødested for elever og virksomheder

www.optag.dk
- studieretningerne på STX, HHX, HTX, EUX og HF

www.evejledning.dk
– evejledningen

www.efterskole.dk 
- efterskolernes hjemmeside

www.elevplan.dk
- mere om fag og indhold i erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelse