Om os

Om os intro

Ungdommens Uddannelsesvejledning København - kort og godt UU København - er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Vi vejleder unge i København mellem 13 og 25 år om uddannelse. Vores mission er, at alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Medarbejderoversigt

Medarbejderoversigten tager afsæt i den måde, vi er organiseret på. Her kan du se kontaktoplysninger på medarbejdere i de forskellige afdelinger: ledelse, sekretariat, grundskoleafdelingerne, ungeafdeling, EGU- og STU-afdelingerne, projektmedarbejdere, studerende m. fl.

 

Mål og vision

UU København, tidligere Center for Vejledning, har siden 1997 arbejdet efter principperne om mål- og resultatstyring. 
Indtil 2003 har det været beskrevet i institutionens årlige virksomhedsrapport ‘Virksomhed, Mål og Resultater’. 
Herefter besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at hele forvaltningen fremover skulle arbejde og afrapporterer efter et fastlagt mål- og resultatstyringskoncept, hvor der efter en gennemgående virksomhedsbeskrivelse blev udvalgt to centrale fokusområder for hvilke, der blev fastlagt mål på kort, mellemlang og lang sigt. 

 

Love og regler

Rammen omkring UU Københavns aktivitet er politisk. En række love og bekendtgørelser danner baggrund for vejledning og øvrige tilbud, vi giver de unge i Københavns Kommune. 

Lovgivningen på vejledningsområdet består af vejledningsloven og en række bekendtgørelser udstedt i medfør af Vejledningsloven.

Samarbejdspartnere

For at give de unge det bedste grundlag for at vælge en ungdomsuddannelse, samarbejder vi med andre organisationer, der arbejder for samme sag som os. Her kan du se et udpluk af de organisationer, som vi samarbejder med.