Rollemodeller

Rollemodellerne er unge, som har gennemført eller er midt i en uddannelse. Med en vifte af meget personlige historier, fortæller de om valg af uddannelse, deltagelse i idræts- og fritidsliv, om religion, om mobning, om identitetsarbejde og det at finde et ståsted og blive deltager i det samfund, som også er deres.

Formål

Formålet er at formidle relevant og praksisnær erfaring med at være en ung, der har gennemført eller står lige for at afslutte en uddannelse. Gennem positiv fortælling at formidle motivation til unge til at vælge og gennemføre en uddannelse.

Baggrund

UU Københavns Unge Rollemodeller udspringer af det tidligere projekt ’Unge to-sprogede rollemodeller’, som blev iværksat i samarbejde med BFAU, for at imødegå  at etniske minoritetsunge tegner sig for en forholdsmæssigt stor andel af unge, der ikke kommer i gang med eller gennemfører en ungdomsuddannelse.

I løbet af projekt ’Unge to-sprogede rollemodellers’ levetid viste det sig dog, at rollemodellerne i lige så høj grad er relevante og appellerer til unge majoritetsunge. Derfor blev rollemodelkorpset udvidet med rollemodeller med etnisk danske unge.

Kort beskrivelse

Rollemodellerne er unge, som har gennemført eller er midt i en uddannelse. Med en vifte af meget personlige historier, fortæller de om valg af uddannelse, deltagelse i idræts- og fritidsliv, om religion, om mobning, om identitetsarbejde og det at finde et ståsted og blive deltager i det samfund, som også er deres.

De kan være med til at inspirere unge til at turde tænke i nye baner og være opmærksomme på de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der findes. Tanken er også, at rollemodellerne skal fungere som brobyggere mellem de unge og det etablerede skolesystem.

Rollemodellernes målgruppe er unge i

  • 7.-10.klasse
  • EGU
  • Produktionsskoler
  • Ungdomsskoler
  • Ungdomsuddannelserne
  • Foreninger og klubber

Uddannelsesforløb

Alle rollemodeller har deltaget i et længere obligatorisk kursusforløb i præsentationsteknik og historiefortælling. Desuden afholdes der med jævne mellemrum refleksionsmøder, hvor der samles op på hidtidige erfaringer og arbejdes med videreudvikling af rollemodellernes kompetencer.

Besøg

Hvert besøg varer fra 1½- 2 timer og der kan max afholdes 2 besøg pr. dag. På besøgene deltager 3-4 rollemodeller sammen med koordinatoren. Hver rollemodel holder et kort oplæg, og der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål og debattere med rollemodellerne.

Finansiering

Indsatsen er finansieret af UU København.

Projektleder

Stine Nedelkovski, stn@buf.kk.dk, 2629 9145

Kontakt

Portræt af Rezkar Derki

Rezkar Derki

Kontorbetjent
33662337
20270855