Særlige tilbud

Mange virksomheder over hele landet tager imod erhvervspraktikanter. Du kan læse mere om mulighederne for erhvervspraktik på de enkelte virksomheders hjemmesider.
Erhvervspraktikpladser for elever i hele landet - begrænset antal
 
  • Danmarks Meteorologiske Institut uge 40, 47 og 4 - for elever i 9. og 10. klasse.
    Læs mere på DMI´s hjemmeside.

Erhvervspraktikpladser for elever i Københavns kommune

  • Forsvaret, løbende hele året, - for elever i 9. og 10. klasse – Fyldt 15 år. 
    Forsvaret tilbyder et større antal erhvervspraktikpladser fordelt over hele året. Praktikken omfatter en uges ophold på en af Forsvarets kaserner inklusive fuld kost og logi. Aktiviteterne og undervisningen er principielt den samme på alle kasernerne, men oplevelserne på stedet vil naturligvis være præget af, hvilket værn du er i praktik hos.
    Læs mere på forsvarets hjemmeside.