Samarbejde

Samarbejdet med grundskoler og 10. klasse-centre er afgørende for, at vi kan sikre en kvalificeret vejledning af eleverne.

I UU København er vi glade for det gode og tætte samarbejde, vi har med folkeskoler, privatskoler og 10. klasse-centre rundt om i kommunen. 

UU-vejlederen og lærerne drøfter de enkelte elever i klassen. På baggrund af disse drøftelser kan UU-vejlederen tilrettelægge sin vejledning, så der er særligt fokus på de elever, der uden vejlederens hjælp vil have svært ved at komme videre i uddannelse. 
Når det skønnes relevant, deltager UU-vejlederen i skole/hjem-samtaler, lærermøder, tværsmøder eller andre former for netværk, der har til formål at understøtte den enkelte elevs trivsel og udvikling og derigennem ruste vedkommende til valg og gennemførsel af uddannelse. 

 

Læs mere