Skriv sikkert til Københavns Kommune

Københavns Kommune har oprettet en lang række digitale postkasser, som du som borger skal skrive til, når du henvender dig om såkaldte fortrolige ”personfølsomme” oplysninger. Fx om dig, én i din familie eller andet personligt, hvor vi skal bruge dit cpr.nr eller andre fortrolige oplysninger.

Nedenfor kan du vælge, hvilken postkasse du vil sende sikker post til. 

Vil du rette henvendelse til UU København, skal du anvende følgende postkasse:

Vil du sende sikker post til EGU-afdelingen, skal du anvende denne postkostkasse: 

  • Send sikker post til EGU

Vil du skrive till STU-afdelingen, skal du anvende denne postkasse:

  • Send sikker post til STU

Københavns Kommunes hjemmeside kan du se en oversigt over de postkasser, som du kan anvende, når du skal sende fortrolige oplysninger til Københavns Kommune.

Til virksomheder og skoler:

Hent cirkerhedscertifikat.

E-mail: bufkpstu@buf.kk.dk

Læs mere her.
 

Til virksomheder og skoler