Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal din søn/datter arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio.
Udsnit af en tegning om arbejdet med studievalgportfoi

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er at give eleverne et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det er endvidere et formål at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i den unges forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes din søns/datters ansøgning til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.

Læs mere her og download afrapporteringsskema
 

Opdateret 17.04.2018