Svarfrister, afslag og klageprocedure

Svarfrister

Find listen her

Afslag og klageprocedure

Hvis du mener, at UU København har begået en fejl ved afslaget på din ansøgning om et produktionsskoleforløb eller et andet uddannelsesforberedende tilbud, kan du bede UU Københavns centerchef om at genvurdere afgørelsen.

Dette skal ske senest 14 dage efter, du har modtaget afslaget. Du kan forvente svar fra UU København indenfor 14 dage.

Henvendelsen med information om dit sagsforløb hos UU København skal rettes til:

Centerchef Peter Schantz
UU København 
Korsgade 30
2200 København N
Telefon: 20158931
Mail: cd7s@buf.kk.dk

Borgerrådgiveren

Hvis du mener, at UU København ikke har behandlet din sag på en omhyggelig og ordentlig måde, kan du klage til Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren vejleder i kommunens klagesystem og kan hjælpe dig videre, hvis du er utilfreds med den sagsbehandling, du har modtaget. Borgerrådgiveren er etableret af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og politiske udvalg.

Læs mere og find kontakt information om borgerrådgiveren her: www.kk.dk/da/borger/borgerraadgiveren