Til forældre

UU-vejlederne er ansat i UU København. UU København - Ungdommens Uddannelsesvejledning København - er en del af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

Som forælder møder du os som oftest, når dit barn går i 8., 9. og eventuelt 10. klasse og skal til at finde ud af, hvad han eller hun skal rent uddannelsesmæssigt efter grundskolen eller 10. klasse. Der er UU-vejledere på alle københavnske folkeskoler og på de fleste privatskoler og 10. klasse-tilbud. Vi samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser om en række opgaver, som hjælper eleverne med at blive afklaret i forhold til deres valg af uddannelse. Opgaverne er eksempelvis:

  • Samtaler med den enkelte elev
  • Kollektive samtaler i klassen
  • Introduktionsforløb
  • Brobygningsforløb
  • Forældrearrangementer
  • Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA)
  • Udarbejdelse af uddannelsesplaner
  • Uddannelsesparathedsvurdering

Vi vejleder alle elever, men har særligt fokus på dem, der har mest brug for vejledning for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse – nu eller på sigt.

Desuden samarbejder vi med ungdomsuddannelser, produktionsskoler, ungdomsskoler og en række andre institutioner, som har med unge at gøre. I forhold til disse institutioner kan vi være involveret i opgaver såsom mentorordning og fastholdelse af elever på uddannelsen.

Vi følger dit barn, indtil hun eller han har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. 

Leder du efter en UU-vejleder?

Brug for vejledning?