Uddannelsesbasar for familien er en succes

Forældre, unge og børn mødte talstærkt op til uddannelsesbasar lørdag den 23. november.

Det var godt gang i den lørdag den 23. november, hvor UU København i samarbejde med BFAU, Partnerskabet og Sundholmskvartet for anden gang inviterede hele familien til uddannelsesbasar på Peder Lykke Skolen. 

Uddannelsesbasaren er del af i alt otte arrangementer, der afholdes med henblik på at styrke lokalområdets etniske minoritetsforældres aktive deltagelse i deres børns uddannelse og uddannelsesvalg.

’Der har indtil videre været et rigtig godt fremmøde til de afholdte arrangementer, hvor voksne, børn og unge fra lokalområdet har mulighed for at tale med vejledere, repræsentanter fra forskellige ungdomsuddannelser, høre rollemodeller, spise mad, høre musik og i øvrigt hygge sig,’ fortæller UU-vejleder Trine Rølle, der er tovholder på arrangementerne i UU København.   

Næste arrangement holdes torsdag den 12. december mellem 17-19 på Peder Lykke Skolen. Her kommer psykolog Basim Osman og fortæller om generationskonflikter og forventninger mellem unge og forældre i relation til uddannelse og uddannelsesvalg. 

’Det er forældrenetværket omkring indsatsen, der eksplicit har ønsket at få Basim Osmin ud, så det er en aften, vi ser frem til,' slutter Trine Rølle.

Arrangementsoversigt 

Torsdag d. 12. december 2013
Oplæg af psykolog Basim Osman. Dialogmøde om forældreansvar og støtte i skolen og på
ungdomsuddannelse.

Torsdag d. 23. januar 2014
Forumteater. Besøg af en gruppe professionelle skuespillere, der er vant til at arbejde med unge,
forældre og konfiktløsning. Kom og få inspiration til nye måder at løse konflikter på.

Torsdag d. 20. februar 2014
Computercafé med hjælp til NemId/digitale ansøgninger til ungdomsuddannelse.
For unge og deres forældre.

Torsdag d. 27. marts 2014
Mød unge rollemodeller og forældrerollemodeller til en snak om forskellige uddannelsesmuligheder
særligt indenfor erhvervsuddannelserne.

Torsdag d. 24. april 2014
Kursus 2 for det frivillige forældrenetværk.

Alle arrangementer finder sted på Peder Lykke Skolen, Brydes Alle 25, 2300 København S

Opdateret 07.02.2014

Find mere information