Uddannelsesparathedsvurdering

Alle elever i 8., 9. og 10. klasse bliver uddannelsesparathedsvurderet af skolen. De unges faglige, personlige og sociale kompetencer danner baggrund for vurderingen.

Hvilke elementer indgår i en parathedsvurdering?

Den unges faglige niveau, mødestabilitet, motivation og evne til at indgå i sociale sammenhænge er eksempler på elementer i parathedsvurderingen. I denne folder fra Undervisningsministeriet kan du læse mere om vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger.

Hvornår parathedsvurderes eleverne?

I december får eleverne i 8. klasse en foreløbig parathedsvurdering. Senest 15. januar har UU-vejlederen gennemgået og eventuelt genvurderet parathedsvurderingen. Dermed kan eleverne få en pejling om, hvor der i givet fald skal sættes ind for at nå i mål med deres uddannelsesønske efter 9. og 10. klasse. I januar eller februar får eleverne en endelig uddannelsesparathedsvurdering. 

Parathedsvurdering til erhvervsuddannelse eller gymnasium

Det vurderes separat, om den unge er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse – nogle unge bliver altså vurderet parate til det ene, men ikke det andet. Parathedsvurderingen fremgår af den enkelte unges uddannelsesplan.

Genvurdering af uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen kan genvurderes, hvis det skønnes aktuelt. Det er UU-vejlederen, der står for at genvurdere uddannelsesparathedsvurderingen.

Ikke uddannelsesparate elever

De elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, kan vælge at søge ind på en ungdomsuddannelse alligevel. Det er herefter op til uddannelsesstedet at vurdere, om de vil optage den unge. Den vurdering sker typisk på baggrund af en optagelsesprøve eller en samtale. 

Såfremt uddannelsesstedet også vurderer, at den unge ikke er parat, revideres den unges uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejlederen. 

Parathedsvurderingen er typisk et udtryk for den unges aktuelle situation eller ståsted i livet. Hvis en elever bliver vurderet ikke uddannelsesparat, betyder det ikke, at hun aldrig bliver parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Vurderingen betyder, at hun skal fokusere på at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt, så hun bliver klar til uddannelse.

Læs mere om parathedsvurderingen i Undervisningsministeriets folder: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger - værktøj og inspiration.