Uddannelsesplan

Alle unge i 9. og 10. klasse skal lave en uddannelsesplan. Den er et vigtigt procesværktøj og er med til at afklare de unge i forhold til deres uddannelsesønsker.

Alle unge, som afslutter 9. eller 10. klasse, udarbejder en individuel uddannelsesplan. I nogle tilfælde udarbejdes uddannelsesplanen sammen med UU-vejlederen.

Planen indeholder personlige oplysninger, hvilke fag den unge har haft, karakterer, planer for uddannelse samt konkrete uddannelsesønsker. Både den unge selv, dennes forældre og eventuelt UU-vejlederen skriver bemærkninger i uddannelsesplanen.

Uddannelsesplanen afklarer den unge

Uddannelsesplanen og arbejdet med den er med til at afklare den unge. UU-vejlederen bruger planen til at give den bedst mulige vejledning. Uddannelsesplanen følger den unge og opdateres - i nogle tilfælde sammen med UU-vejlederen - hvis den unges situation ændrer sig.  

Indholdet i uddannelsesplanen er forskelligt afhængigt af den unges situation: En ung på vej i 10. klasse har en anden uddannelsesplan end en ung, som er på vej på teknisk skole eller gymnasiet. 

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.

Læs om 95-procent-målsætningen på Undervisningsministeriet hjemmeside.