Uddannelsesplan og UPV

Alle unge skal have en uddannelsesplan, der matcher den unges i gang-status.

Principper for formulering af uddannelsesplaner i UU København

Den gode uddannelsesplan er kendetegnet ved at indeholde:

 • Den unges egne forventninger til forløbet og udbyttet af at følge planen
 • Brugbar viden om den unge og dennes omgivelser, som er relevant for at hjælpe den unge til at gennemføre ungdomsuddannelse/uddannelsesforberedende aktivitet
 • Konkrete milepæle, der knytter sig til den unges læringsbehov. Særlig fokus på de nærmeste milepæle, der ligger 1-2 måneder fremme
 • Angivelse af behov for støtteforanstaltninger, herunder behov for SPS-støtte (I øvrigt særlig opmærksomhed ved planer rettet mod EGU og STU)
 • Konkrete aftaler vedrørende opfølgning mellem den unge, UU-vejleder og modtagende institution. For alle unge der ikke vejledes til det ordinære system skal planen indeholde opfølgende samtale. Dette gælder også unge, der er fyldt 18 år
 • Vejlederen og den unge udarbejder i fællesskab U-planer således, at de aftalte læringsmål fremgår tydeligt
 • Vejlederfeltet skal benyttes:
  - Synliggørelse af den vejledningsproces som allerede er foregået (fx deltagelse i introduktions kurser og brobygning)
  - Det skal fremgå, hvorfor det konkrete tilbud er valgt
  - Det skal fremgå om vejlederen har talt med den unge om en plan B  
  - Faglige, sociale og personlige mål skal fremgå for så vidt disse ikke fremgår tydeligt af de felter den unge selv har udfyldt
  - Vejlederen skal være tydelig, hvor planen indeholder konkrete anbefalinger til den modtagende institution
  - Vejlederen må gerne hjælpe den unge med at formulere planen. Dette skal i så fald fremgå synligt af planen. Det væsentlige er ikke om den unge skriver selv, men om den unge faktisk får noget ud af samarbejdet om at skrive planen
 • Når uddannelsesplanen anbefaler tilbud med prøveforberedende undervisning (fx KKU’s heltidsundervisning, AVU-undervisning mv.) skal vejlederen sikre, at der er tale om unge med faglige udfordringer, der ønsker at arbejde for at forbedre det faglige standpunkt.