Uddannelsesstatistik

Oktober 2018

Statistikken for oktober 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.222 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse.

15-17årige
9877 Københavnere med afsluttet 9. klasse.

Alle 15-17årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan.

Læs hele rapporten
 

Juni 2018

Statistikken for juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse.

15-17årige

Alle 15-17årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan.

Læs hele rapporten her

 

April 2018

Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17årige og 18-24årige.  

15-17årige

Alle 15-17årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Der er 7604 unge i aldersgruppen 15-17årige. 

18-24årige 

UU Københavns skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er i vejledning i Jobcenter (BIF) eller tilsvarende. Der er 76601 unge i aldersgruppen 18-24årige.

Læs rapporten

 

Februar 2018

Kvartalsstatistik februar 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.895 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17årige og 18-24årige.

15-17årige

Alle 15-17årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Vejledningen af 15-17årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Der er 8327 unge i aldersgruppen 15-17årige.

18-24årige

UU Københavns skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er i vejledning i Jobcenter (BIF) eller tilsvarende. Der er 76568 unge i aldersgruppen 18-24 årige. 

Se rapporten

 

Oktober 2017

Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse.

Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17årige og 18-24årige.

Se hele rapporten.
 

December 2016

Uddannelsesstatistik december 2016 er et øjebliksbillede og omfatter:

  • 8.979 elever i 8. og 9. klasse
  • 8449 unge i aldersgruppen 15-17 år, der har afsluttet 9. klasse
  • 76.988 unge i aldersgruppen 18-24 år.

​Se hele rapporten

December 2014

Uddannelsesstatistik december 2014 er et øjebliksbillede og omfatter i alt 8.159 unge mellem 15 og 17 år, som har afsluttet 9. klasse.

96% af de unge er i gang med en ordinær uddannelse eller med forberedende aktiviteter mv.

Statistikken viser følgende oplysninger for unge 15-17årige:

•    Antal unge, der er i gang med en ordinær uddannelse (10. klasse og ungdomsuddannelser)
•    Antal unge, der er i gang med forskellige forberedende aktiviteter mv.
•    Antal unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse mv.

Se rapporten.