Vejledning 15-17 år

Vejledning af unge i alderen 15-17 år skal hjælpe dem i gang med en ungdomsuddannelse eller forhindre at de dropper ud.

Målrettet vejledningsindsats

Nogle unge er ikke parate til at begynde på en ungdomsuddannelse; andre har brug for støtte til at komme godt i gang med erhvervsuddannelsen eller på gymnasiet. 

Atter andre er i uddannelse, men er i fare for at falde fra, og nogle er droppet ud. Vi yder en målrettet vejledningsindsats for at tage hånd om disse grupper. Fokus er på at støtte de unge i at udarbejde en uddannelsesplan, der bedst muligt imødekommer deres behov. 

Arbejder med de unge på mange måder

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi tilbyder mentorstøtte i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne om fastholdelse af de unge, og vi vejleder de unge, der er droppet ud af en uddannelse, over på en ny. Desuden fokuserer vi på særlig støtte og vejledning af socialt udsatte unge gennem vores OPS-vejledning. 

Samarbejde med forskellige aktører 

For at støtte og vejlede de unge bedst muligt samarbejder UU København i netværk med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Så vidt det er muligt, inddrager vi de unges forældre. 

Åben vejledning

Unge, der har brug for vejledning, kan desuden henvende sig i vores åbne vejledning på vores hovedkontor på Korsgade 30 på Nørrebro. Her sidder UU-vejledere klar til at drøfte uddannelse og erhverv med unge, der kommer ind fra gaden uden forudgående aftale. 

Uddannelsespligt 

Alle unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Vores vejledningsindsats er målrettet de unge, som ikke opfylder deres uddannelsespligt.