UU-vejlederens opgaver

UU-vejlederen står bag en række vejledningsaktiviteter, der har til formål at afklare eleverne omkring deres valg af uddannelse.

Aktiviteterne tæller blandt andet: 

  • Samtaler med den enkelte elev (ved behov)
  • Kollektiv vejledning i klassen eller på tværs af årgange
  • Introduktionsforløb
  • Brobygningsforløb
  • Erhvervspraktik
  • Forældrearrangementer 
  • Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) (sparringspartner for lærerne)
  • Bistå eleverne ved udarbejdelse af uddannelsesplaner
  • Uddannelsesparathedsvurdering 
  • Behandling af ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser via Optagelse.dk

 

Læs mere