Ved du nok om ...?

UEA centeret står bag nye kurser, som skal øge læreres viden om erhvervsuddannelserne.

I efteråret 2014 løber kurserne ”Ved du nok om” for Københavns Kommunes 8. klasses lærere af stablen. 

Formålet med ”Ved du nok om” er at øge lærernes viden om erhvervsuddannelser og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 

Ikke nok viden om erhvervsuddannelser

Alle grundskolelærere kender den boglige vej til arbejdsmarkedet, men har ofte en begrænset indsigt i de mange karrieremuligheder, de unge har gennem den erhvervsfaglige uddannelsesvej. Derfor er der fare for, at lærere for ofte anbefaler unge at gå den gymnasiale vej, selvom det ikke er det rette valg for den enkelte unge. 

Besøg på erhvervsuddannelser

Lærerne vil gennem besøg på erhvervsuddannelserne få kendskab til, hvad det kræver af de unge personligt, fagligt og socialt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Besøgene skal desuden medvirke til at lærerne får et bredere perspektiv på ungdomsuddannelse generelt og dermed gennem undervisningen kan kvalificere de unges valg af uddannelse. 

UEA center afvikler kurser

Det er UEA centeret i UU København, der har udviklet – og som afholder – kurserne. Datoerne vil være at finde på UU Københavns hjemmeside senere.  

Fakta

Københavns Borgerrepræsentation har i april vedtaget en særlig bevilling til kurserne med UEA Centeret hos UU København som ansvarlig. Kurset løber over fem eftermiddage fra kl. 12.30 – 15.30. 

Kursuskatalog

Opdateret 30.08.2013