Vejledning

Vejledning i UU København

Vejledning er vores vigtigste opgave. Vi hjælper unge til at blive afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse og støtter dem i at træffe et reflekteret valg, der passer til netop deres ståsted i livet. Sammen med grundskoler, ungdomsuddannelser og mange andre samarbejdspartnere er vi involveret i en række vejledningsaktiviteter, som hjælper de unge i denne proces. Vi vejleder individuelt, kollektivt og opsøgende. Vi planlægger introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik. Vi bistår de unge med at udarbejde uddannelsesplaner, laver uddannelsesparathedsvurderinger og visiterer til særlige tilbud. Vi differentierer vores vejledning, så den er målrettet de unge, der har særligt behov for vejledning for at blive klar til en ungdomsuddannelse. 
 
Al vejledning foregår efter de vejledningsetiske principper. 

Grundskolen

Alle unge, som går i skole i København, får vejledning i grundskolen af deres UU-vejleder. Vejledningen foregår både kollektivt og individuelt og er en vekselvirkning af information, undervisning, praktiske aktiviteter og refleksion.

Formålet med vejledningen i grundskolen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse, så færre falder fra, efter de er startet på deres ungdomsuddannelse. Erhvervspraktik, introduktionskurser, brobygning, arbejde med uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering indgår som afklarende vejledningselementer for alle elever i grundskolen. 

10. klasse

10. skoleår er primært for de unge, der har brug for tid til at blive parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Gennem vores vejledning støtter vi de unge i at gennemføre 10. klasse og vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. Vejledningen har både individuelt og kollektivt afsæt.  De unges uddannelsesplaner danner grundlag for tilrettelæggelsen af vejledningen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov. 

Vejledning 15-17 år

Det er vores mål at yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke opfylder deres uddannelsespligt - det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddannelse, i beskæftigelse eller i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet.

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller uddannelsesforberedende aktiviteter. For at støtte og vejlede de unge bedst muligt, samarbejder vi i netværk med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Så vidt det er muligt, inddrager vi den unges forældre.

Vejledning 18-24 år

Vejledningen af de 18-24-årige unge er af opsøgende karakter og foregår der, hvor de unge er. I UU København opsøger vi alle unge under 25, som ikke har en ungdomsuddannelse. Det er vi den eneste vejledningsaktør, som er lovmæssigt forpligtet til. Vi varetager forpligtelsen differentieret - det vil sige, at vi har fokus på den gruppe af unge, som har mest brug for vejledning.

Vi samarbejder med relevante institutioner og indgår i opsøgende vejledningsindsatser der, hvor de unge er.