Vejledning 18-24 år

Vi tager hånd om gruppen af 18-24-årige uden ungdomsuddannelse. Vejledingen klæder de unge på til at kunne tage en uddannelse med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

UU-vejlederens opgaver

Vi laver opsøgende vejledning i de miljøer, hvor de unge færdes. Vi vejleder individuelt, kollektivt og i grupper. Vi møder ham, der er frafaldstruet på sin uddannelse, og vi har fokus på at vejlede hende, der har fået uddannelsespålæg af jobcentret.Vi støtter unge, der skal udvikle deres personlige og sociale kompetencer og vejleder dem, der skal have finpudset deres faglige kompetencer, hen til det relevante uddannelsestilbud. 

Opsøger alle unge

UU København opsøger alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Fokus er dog særligt på unge med størst behov for vejledning for at blive i stand til at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kernen i vejledningen er at klæde de unge på til at kunne tage en uddannelse i det ordinære system med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdet med den unges uddannelsesplan indgår som et vigtigt værktøj i forhold til at fastholde den røde tråd i vejledningsforløbet. 

Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner

Vi samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner og jobcentret. UU-vejledere er også faste deltagere i samarbejdet om unge under SSP+ samt samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger i EXIT-programmet, der skal hjælpe unge ud af bandekriminalitet. Dertil kommer den politisk besluttede OPS-vejledning, der er opsøgende vejledning rettet mod socialt udsatte unge. 

Åben vejledning

Alle unge kan desuden møde op i UU Københavns åbne vejledning. Her sidder der UU-vejledere klar til at drøfte uddannelse og erhverv med unge uden foregående aftale.