Vejledning for alle

Vi har fokus på, at alle unge i udskolingen bliver klædt bedst muligt på til at vælge, hvilken vej videre der er den rette for dem, når de siger farvel til grundskolen.

Vejledning i fællesskaber 

Det giver mulighed for fælles sparring og erfaringsudveksling, når flere unge bliver vejledt på én gang. Vejlederne i UU København benytter sig af vejledning af både større og mindre grupper af unge. De unge kan eksempelvis møde hinanden i grupper baseret på interesser, køn eller alder. Dermed bliver der skabt en grobund for en fokuseret dialog omkring temaer, der har betydning for de unges uddannelsesvalg og gennemførelse af uddannelsen.

Kollektiv vejledning 

De unge kan også mødes i større forsamlinger, hvor hele klasser eller årgange i grundskolen bliver vejledt i fællesskab. Kollektiv vejledning kan fungere som en bred vejledning målrettet den store gruppe af unge, som er relativt afklarede i deres uddannelsesvalg og primært har brug for informationer og generel vejledning.  

I den kollektive vejledning kan vejlederne også invitere de unge til en diskussion og en fælles undersøgelse af de værdier og forforståelser, de har omkring uddannelsesvalg og fremtidsdrømme. Eller de kan drøfte de problemer, de unge aktuelt står med i forhold til at gennemføre skole og senere uddannelse. 

Vejledningsaktiviteter

UU-vejledningen omfatter en række aktiviteter, der skal klæde de unge på til at træffe et reflekteret og realistisk uddannelsesvalg. I 8. klasse deltager alle elever i en uges introduktionskursus på forskellige ungdomsuddannelser. På nogle skoler har eleverne mulighed for at komme i erhvervspraktik. Eleverne i 8. klasse begynder desuden på at arbejde med deres uddannelsesplan

I 9. klasse er eleverne i en uges erhvervspraktik, hvor de får mulighed for at få et indblik i hverdagen på en arbejdsplads. De unge arbejder også videre med deres uddannelsesplan.

Parathedsvurdering i 8. og 9. klasse

I 8. klasse bliver alle elever foreløbigt parathedsvurderet af skolen. UU-vejlederen gennemgår – og genvurderer, hvis det er aktuelt – parathedsvurderingen i samarbejde med skolen.

I samarbejde med skolen laver UU-vejlederen specielle forløb til de elever, der ikke er uddannelsesparate. Eleverne parathedsvurderes løbende hen imod den endelige uddannelsesparathedsvurdering, som foretages  i 9. klasse.   

Alle elever i 9. klasse bliver parathedsvurderet i forhold til deres aktuelle uddannelsesønske. UU-vejlederen samarbejder med skolen om at uddannelsesparathedsvurdere de unge. 

Uddannelses og job

Uddannelse og job er et obligatorisk emne i grundskolen fra 0. til 9. klasse. 

I Uddannelse og job skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.

Undervisningen i Uddannelse og job tilrettelægges i et samarbejde mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Copenhagen Skills – uddannelsesmesse

I uge 43 har elever fra 7.-9. klasse mulighed for at blive klogere på udvalget af efterskoler, 10. klasse-tilbud og ungdomsuddannelser på vores årlige uddannelsesmesse Copenhagen Skills

e-Vejledning

Unge med generelle spørgsmål og overvejelser om uddannelse kan desuden kontakte e-Vejledningen. Her er der mulighed for at få vejledning både dag, aften og weekend. De unge kan få vejledning via telefon, mail, chat eller Facebook