Header menu

15-17 år

Er du mellem 15 og 17 år og uden en ungdomsuddannelse kan du få vejledning til uddannelse af en UU-vejleder.

Du kan få vejledning, hvis du er:

  • Borger i Københavns kommune
  • Mellem 15 og 17 år
  • I tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på
  • Ikke parat til at begynde på en ungdomsuddannelse
  • Har du brug for støtte til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse
  • Ved at falde fra din uddannelse
  • Stoppet på din uddannelse
  • Lige flyttet til kommunen

Vi fokuserer på at støtte dig i at udarbejde en uddannelsesplan, der bedst muligt imødekommer dine behov. 

Vi arbejder på mange måder

Vi indkalder til en samtale for hjælpe til, at du begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet.  

Samarbejde med forskellige aktører 

For at støtte og vejlede dig bedst muligt samarbejder vi i netværk med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Så vidt muligt, inddrager vi også dine forældre eller andre ressourcepersoner i dit netværk.

Åben vejledning

Har du brug for vejledning, kan du altid henvende dig i vores åbne vejledning i Korsgade 30 på Nørrebro. Her sidder UU-vejledere klar til at drøfte uddannelse og erhverv med dig. Se åbningstider

Uddannelsespligt 

Alle unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Vores vejledningsindsats er målrettet dig, som ikke opfylder din uddannelsespligt.