Header menu

18-24 år

  • Vejledning af en ung
Er du mellem 18-24 år og uden en ungdomsuddannelse kan du få hjælp af en UU-vejleder.

Du kan få vejledning, hvis du er:

  • Borger i Københavns Kommune
  • Mellem 18 og 24 år
  • I tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på
  • Ikke parat til at begynde på en ungdomsuddannelse
  • Har du brug for støtte til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse
  • Ved at falde fra din ungdomsuddannelse
  • Stoppet på din ungdomsuddannelse
  • Lige flyttet til kommunen.

I UU København opsøger vi alle unge under 25, som ikke har en ungdomsuddannelse. Vi er den eneste vejledningsaktør, som er lovmæssigt forpligtet til dette. Vi varetager forpligtelsen differentieret, hvilket vil sige, at vi har et særligt fokus på den gruppe af unge, som har mest brug for vejledning.

Vi samarbejder med relevante aktører og vejledningen skal klæde de unge på til at kunne tage en uddannelse med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

UU-vejlederens opgaver

Vi laver opsøgende vejledning i de miljøer, hvor de unge færdes. Vi vejleder primært individuelt, men også kollektivt og i grupper. Vi møder de unge, der af forskellige årsager aldrig har taget en uddannelse, de unge der er frafaldstruet på deres uddannelse, og samarbejder med blandt andet Jobcentret om de unge, der eventuelt har fået et uddannelsespålæg. Vi støtter unge i at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer og vejleder dem hen til det relevante uddannelsestilbud. 

Opsøger alle unge under 25 år

UU København opsøger alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Fokus er dog særligt på unge med størst behov for vejledning for at blive i stand til at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kernen i vejledningen er at klæde de unge på til at kunne tage en uddannelse med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdet med den unges uddannelsesplan indgår som et vigtigt værktøj i forhold til at fastholde den røde tråd i vejledningsforløbet. 

Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner

Vi samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner og forvaltninger herunder Jobcentret. UU-vejledere er også faste deltagere i samarbejdet om unge under SSP+ samt samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger i EKI, Enheden for Kriminalpræventiv Indsats, der skal hjælpe unge ud af bandekriminalitet. Dertil kommer den opsøgende vejledning, der er rettet mod socialt udsatte unge. 

Åben vejledning

Har du brug for vejledning, kan du altid henvende dig i vores åbne vejledning i Korsgade 30 på Nørrebro. Her sidder UU-vejledere klar til at drøfte uddannelse og erhverv med dig.

Se Åben vejlednings åbningstider​.