Header menu

8. klasse på EUD

8. klasse på EUD er et obligatorisk forløb i 8. klasse, hvor du lærer om erhvervsuddannelserne.

I 8. klasse skal du og din klasse i et to-ugers forløb, som hedder 8. klasse på EUD. Forløbet ” har det overordnede formål at skabe viden om mulighederne med en erhvervsuddannelse.

I de to uger vil din undervisning delvist blive flyttet fra din folkeskole til en erhvervsskole. Du vil opleve, hvordan en hverdag forløber på en erhvervsuddannelse. Du vil få indsigt i de typer af uddannelser, der tilbydes på en erhvervsskole. 

På erhvervsuddannelsen vil din dag være præget af både teori og praktiske øvelser. Der sættes fokus på at skabe så praksisnær en oplevelse som muligt.