Header menu

8. klasse på EUD

Det er et obligatorisk forløb i 8. klasse, hvor du skal lære om erhvervsuddannelserne

I 8. klasse skal hele din klasse i et to-ugers forløb, hvor undervisningen delvist flyttes fra din folkeskole til en erhvervsskole. I forløbet vil du stifte bekendtskab med studiemiljøet på ungdomsuddannelsen og arbejde i projektform med nogle af folkeskolens fælles mål på en anvendelsespræget måde.

Forløbet ”8. klasse på EUD” har det overordnede formål at skabe en opmærksomhed og viden om mulighederne med en erhvervsuddannelse.