Header menu

Ansøgning til ungdomsuddannelse

Få viden om hvornår og hvordan du skal søge.

UU-vejlederen på din skole står for introduktion til arbejdet med ansøgningen i Optagelse.dk gennem en kollektiv vejledning. 

I 9. klasse skal du og dine forældre senest 1. marts have udfyldt og underskrevet din ansøgning vedhæftet din studievalgsporfolio (afrapporteringsskema) via optagelse.dk. Ansøgning skal underskrives af dine forældre med NemID. Herefter vil din ansøgning blive sendt digitalt til det sted, som du har angivet som din 1. prioritet.

Se en video om ansøgning til ungdomsuddannelse.

Læs om adgangskrav til erhvervsuddannelserne på ug.dk.

Læs om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på ug.dk