Header menu

Ansøgning til ungdomsuddannelse

Bliv klogere på hvordan og hvornår du skal søge

UU-vejlederen på din skole forestår i den kollektive vejledning introduktion til arbejdet med ansøgning i Optagelse.dk

I 10. klasse, skal du og dine forældre senest 1. marts have udfyldt og underskrevet din ansøgning vedhæftet din studievalgsporfolien via optagelse.dk. Din ansøgning skal underskrives af dine forældre med NemID. Herefter vil din ansøgning blive sendt digitalt til det sted, som du har angivet som din 1. prioritet.

Se en video om ansøgning til ungdomsuddannelse.

Find de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Find de nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.