Header menu

Brobygning

Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode, mens du stadig går i skole.

I 10. klasse er der en uges obligatorisk brobygning. Brobygning er klassevis og lærerledsaget

Går du i 10. klasse på en erhvervsskole gælder særlige forhold vedrørende brobygning.

Hvad sker der i brobygning?

Brobygningsforløbet kan foregå på en erhvervsskole eller på et gymnasium/hf-kursus.

Du får et indtryk af, hvordan det er at gå på uddannelsen, før du selv skal træffe dit valg om uddannelse efter skolen. Du får viden om kravene på uddannelsen og oplever miljøet på skolen. Du møder elever, lærere og vejledere på uddannelsen.

Du kommer til:

  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få erfaringer med lektier, metoder, omgangsform m.m.
  • at opleve det sociale liv og kultur
  • at møde elever og lærere
  • at få kendskab til muligheder for videreuddannelse.

Læs mere.