Header menu

Brobygning i 9. klasse

Brobygningsforløb er sammensatte vejlednings- og afklaringsforløb, der foregår på ungdomsuddannelserne

Du kan komme i brobygning, hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat eller uafklaret med hensyn til uddannelsesvalg.

Snak med din UU-vejleder om, hvad der er af muligheder.

Læs mere om brobygning på ug.dk.