Header menu

Brobygning

Brobygningsforløb er sammensatte vejlednings- og afklaringsforløb, der foregår på ungdomsuddannelserne

Du kan komme i brobygning, hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat samt uafklaret.

Tal med din UU-vejleder om, hvad der er af muligheder.

Læs mere.