Header menu

Copenhagen Skills Uddannelsesevent

Uddannelseseventen er en naturlig del af 8. klassernes introduktionskurser og dit arbejde i ”Uddannelse og job”.

UU-vejlederen på din skole vil give dig information om Copenhagen Skills Uddannelsesevent, som er målrettet 8. klasserne og deres lærere.

Eventen i Bella Center afholdes i ugen efter efterårsferien. Forude venter en dag med tempo, inspiration og mulighed for at bruge både hoved og hænder. Formålet med eventen er bl.a. at give dig mere viden om de mange ungdomsuddannelser.

På eventen vil du møde vejledere og en masse dygtige unge fra erhvervsskolerne, fra efterskoler, 10. klasser, gymnasier mm. 

Onsdag aften er du og dine forældre velkomne til at komme på eventet....

Næste uddannelsesevent er i januar 2020.

Læs meget mere om Uddannelseseventet her