Header menu

Copenhagen Skills Uddannelsesevent

Uddannelseseventen er en naturlig del af 8. klassernes introduktionskurser og arbejdet i faget Uddannelse og Job.

UU-vejlederen på din skole vil give dig information om Copenhagen Skills Uddannelsesevent, som er målrettet 8. klasserne og jeres lærere.

Eventen i Bella Center afholdes i ugen efter efterårsferien. Forude venter en dag med tempo, inspiration og mulighed for at bruge både hoved og hænder. Formålet med eventen er bl.a. at give dig mere viden om de mange ungdomsuddannelser.

På eventen vil du møde vejledere og en masse dygtige unge fra erhvervsskolerne, fra efterskoler, 10. klasser, gymnasier mm. 

Onsdag aften er du velkommen sammen med dine forældre.

Næste uddannelsesevent er den 18. til 20. november 2020 (uge 47).