Header menu

EGU (kommende FGU)

  • En tegning
EGU er en forkortelse for erhvervsgrunduddannelse

EGU er til dig, der har mest mod på at være ude i praktik og foretrækker arbejde frem for skole. Størstedelen af uddannelsen foregår derfor i praktikforløb på en eller flere arbejdspladser.
Nogle unge lærer bedst ved at se og føle tingene, samt ved at blive guidet og oplært på baggrund af direkte erfaringer. For dem er EGU en mulighed.

Hvad er EGU?

På EGU foregår størstedelen af uddannelsen i praktikforløb på én eller flere arbejdspladser. En mindre del af uddannelsen foregår på kurser – også kaldet skoleforløb. EGU er individuelt tilrettelagt efter den dine ønsker, behov og kompetencer, og uddannelsesplanen planlægges i et samarbejde mellem den dig, praktikstedet og EGU-vejlederen. Formålet med uddannelsen er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Under uddannelsen har du din personlige EGU-vejleder.

Hvem kan begynde på EGU?

For at kunne begynde på en EGU skal du være under 30 år. Uddannelsen henvender sig til unge, som ikke p.t. er klar til anden ungdomsuddannelse, og som ikke er på arbejdsmarkedet. 

Du skal inden EGU være afklaret omkring, hvilken branche EGU’en skal tages indenfor. Du skal desuden have praktisk erfaring på området gennem en længerevarende praktik på min. 4 uger, hvor du har arbejdet 37 timer om ugen. Det er vigtigt, at du kender spillereglerne på en arbejdsplads, og er mødestabil, pålidelig, kan tage initiativ og er i stand til at arbejde 37 timer om ugen. 

Hvor lang er uddannelsen?

EGU varer normalt 2 år, og uddannelsen består af en vekslen mellem praktik og kursus-/skoleforløb. Du skal have mellem min. 20 uger og max. 40 ugers skoleforløb i løbet af din EGU.

Nogle kurser er tilrettelagt for EGU. Det er korte kurser, hvor du møder andre unge fra uddannelsen. Undervisningen kan eksempelvis foregå på AMU-kurser, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler m.m. Der kan også lægges få timers undervisning om ugen ind i uddannelsesplanen, f.eks. hvis du vil blive bedre til dansk og matematik. 

Hvor kan du tage din EGU?

I princippet kan dun tage en EGU inden for alle brancher, hvis du har en praktikplads. Køkken, gartner, ejendomsservice, butik, daginstitution er blot nogle af de områder, hvor du kan blive EGU-elev. Der findes praktikpladser på både det offentlige og private arbejdsmarked. 

Økonomi under EGU

Du får elevløn under din praktik og skoleydelse i skoleforløbet.

Muligheder efter EGU

Efter en afsluttet EGU kan du enten begynde i job eller fortsætte din uddannelse på eksempelvis en erhvervsskole, hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen eller har en læreplads.

I enkelte brancher er der mulighed for at få merit for nogle af de kurser, du har taget under din EGU. EGU er en kompetencegivende uddannelse, og med et EGU-uddannelsesbevis i hånden har du også ret til at melde dig i en A-kasse og derigennem blive berettiget til at modtage dagpenge på samme vilkår som andre nyuddannede.

EGU-elev og ungdomsliv

I UU København lægger vi meget vægt på, at vores EGU-elever også oplever fællesskab med andre unge, mens de er i gang med deres EGU. Derfor begynder alle elever som udgangspunkt på et 3 ugers introforløb. Der tilbydes forskellige aktiviteter i løbet af uddannelsen, så de unge kan møde hinanden og udveksle erfaringer. Det kan være temadage om for eksempel løn og arbejdsforhold, teaterforestillinger, fodboldkampe i Parken m.m. En studietur kan også indgå som en studieaktivitet. 

Hvordan kan du begynde på EGU?

Hvis du opfylder betingelserne for at begynde på EGU, skriver UU-vejlederen, jobkonsulenten eller sagsbehandleren et indstillingsskema, der begrunder dit ønske om en EGU. Heri skal der være en beskrivelse af dine hidtidige erfaringer og kommentarer om, hvorfor EGU tænkes relevant.

Der er løbende optag på EGU.