Header menu

Erhvervspraktik i 7. klasse

I 7. klasse har du mulighed for at komme i erhvervspraktik, hvis det kan hjælpe dig med at blive klogere på dit valg af ungdomsuddannelse.

Erhvervspraktik vil sige, at du skal være på en arbejdsplads i en uge. Du kommer til at blive en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job inde fra!
Hvordan passer jobbet dig og dine tanker om job og uddannelse?
Brug dine erfaringer fra din erhvervspraktik til dit uddannelsesvalg.

Du skal som hovedregel selv finde din erhvervspraktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din UU-vejleder.