Header menu

Erhvervspraktik i 8. klasse

I 8. klasse har du mulighed for at komme i erhvervspraktik, hvis det kan hjælpe dig med at afklare dit uddannelsesvalg.

Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job indefra!
Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
Brug dine erfaringer fra din erhvervspraktik til dine overvejelser om uddannelsesvalg.

Du skal som hovedregel selv finde din erhvervspraktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din UU-vejleder.

Det kan være en god idé:

  • at lave en liste over jobs du gerne vil afprøve 
  • kig efter steder i nærheden af hvor du bor
  • at ringe og lave en aftale om at komme forbi til en snak
  • søg i dit eget netværk f.eks dine forældre eller andre som du kender.

Når du har udfyldt erhvervspraktiksedlen skal den underskrives af din klasselærer, forældre og dig selv. Herefter skal erhvervspraktiksedlen afleveres til din lærer inden deadline, som står på erhvervspraktiksedlen.

Hvornår må du komme i erhvervspraktik?

Din skole har valgt en bestemt uge, hvor du kan komme i erhvervspraktik, så spørg din klasselærer hvornår det er

Hvad må du i erhvervspraktik?