Header menu

Erhvervspraktik i 9. klasse

I 9. klasse har du også mulighed for at komme i erhvervspraktik, hvis det kan hjælpe dig med at klogere på dit valg af uddannelse.

Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job indefra!
Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
Brug dine erfaringer fra din erhvervspraktik til dine overvejelser om uddannelsesvalg.

Du skal som hovedregel selv finde din erhvervspraktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din UU-vejleder.

Det kan være en god idé:

  • at lave en liste over de jobs du gerne vil afprøve 
  • besøg virksomheder/forretninnger i nærheden af hvor du bor
  • at ringe og lave en aftale om at komme forbi til en snak
  • søg eller spørg dig for i dit eget netværk fx dine forældre eller andre som du kender.

Du skal udfylde en erhvervspraktikseddel, når du har fundet et erhvervspraktiksted. Du logger ind i ung.unoung.dk med dit unilog-in og udfylder Selvskaffer praktiksedlen.

En bestemt uge på året

Din skole har valgt en bestemt uge, hvor du kan komme i erhvervspraktik, så spørg din klasselærer hvornår det er.

Spørgsmål om erhvervspraktik