Header menu

Introduktionskursus

Vejlednings- og undervisningsforløb, der bidrager til, at du bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Introduktionskurserne

Introduktionskurserne er obligatoriske. Introduktionskurser består af to dele - en dag som hedder Skills Stafet Introdag og fire dage Introduktionskuser.

Du skal på Introduktionskursus med hele din klasse og én af din klasses lærere. Introdukrionskurserne foregår de fire første dage i en den uge i foråret, som din skole har fået tildelt. 
På introduktionskurset skal du og din klasse besøge to ungdomsuddannelser fx skal I besøge en erhvervsuddannelse mandag - tirsdag og en gymnasialuddannelse onsdag - torsdag.

Skills Stafet Introdag

Skills Stafet Introduktionsdag er én dag, hvor du får undervisning på en erhvervsuddannelse. Du vil i løbet af dagen blive introduceret til erhvervsuddannelsessystemet og fagretningerne. Du vil blive vist rundt på den skole, du besøger. Derefter er der Skills Stafet konkurrencer i praktiske færdigheder, der relaterer til de fire forskellige erhvervsskole retninger. Du og din klasse vil dyster om adgang til finalen ved danmarksmesterskaberne i håndværk—DM i Skills.

Læs mere om Skills Stafet Introduktionsdag på Skills Danmarks hjemmeside.