Header menu

Introduktionskursus

Introduktionskurser er vejlednings- og undervisningsforløb, der hjælper dig til at blive afklaret til at vælge ungdomsuddannelse

Introduktionskurserne

I 8. klasse skal du på introduktionskursus med hele din klasse og én af klassens lærere.

Introduktionskurserne består af to dele: en indledende Skills Stafet Introdag på en ungdomsuddannelse (efteråret) og to gange to dages besøg på hhv. en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse (foråret).

Skills Stafet Introduktionsdag er én dag, hvor du får undervisning på en erhvervsuddannelse. Du vil i løbet af dagen blive introduceret til erhvervsuddannelsessystemet og fagretningerne. Du vil blive vist rundt på den skole, du besøger. Derefter er der Skills Stafet konkurrencer i praktiske færdigheder, der relaterer til de fire forskellige erhvervsskolers retninger. Du og din klasse vil dyster om adgang til finalen ved danmarksmesterskaberne i håndværk—DM i Skills.

På forårets besøg på ungdomsuddannelserne bliver du introduceret til en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse. Sammen med din klasse oplever du undervisningen og bliver præsenteret for skolen og studiemiljøet.