Header menu

Introduktionskursus

Vejlednings- og undervisningsforløb, der bidrager til, at du bliver afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Hvem?

UU København sender i samarbejde med UU Tårnby og UU Frederiksberg elever på 8. klassetrin ud i introduktionskurser efter ”Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne”. Kurserne er obligatoriske.
 

Hvordan?

Introduktionskurser består af to dele - en dag som hedder Skills Stafet Introdag og fire dage introduktionskuser.

Introduktionskurserne afholdes klassevis med deltagelse af én af din klasses lærere, og vil foregå de fire første dage i en bestemt uge i foråret. Den første ...
Din klasse skal på to besøg af to dages varighed på mindst to forskellige ungdomsuddannelser f.eks. besøge en erhvervsuddannelse mandag-tirsdag og en gymnasialuddannelse onsdag-torsdag. 

 

Hvilken uge?

Kurserne afholdes fra uge 3 til og med uge 20. 
 

 

Skills Stafet Introduktionsdag?

Skills Stafet Introduktionsdag er en dag og i løbet af dagen introduceres du til erhvervsuddannelsessystemet og fagretningerne. Du bliver vist rundt på den skole, du besøger. Derefter er der Skills Stafet konkurrencer i praktiske færdigheder, der relaterer til de fire forskellige erhvervsskole retninger, hvor du vil dyster om adgang til finalen ved danmarksmesterskaberne i håndværk—DM i Skills.

Læs mere