Header menu

Kollektiv vejledning i 8. klasse

Kollektiv vejledning er klassebaseret vejledning.

I 8. klasse kommer UU-vejlederen på besøg i klassen og laver kollektiv vejledning. Den kollektive vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til dit valg af ungdomsuddannelse. Du vil blive udfordret på din forestilling om uddannelse og job, så du kan træffe et velovervejet valg.

I den kollektive vejledning indgår forskellige vejledningsaktiviteter. De kommer til at hænge tæt sammen med den undervisning, du modtager i det obligatoriske fag Uddannelse og Job.

I den kollektive vejledning vil du bl.a. stifte bekendtskab med:

  • ungdomsuddannelserne - indhold, struktur og muligheder
  • uddannelsessystemet
  • uddannelsesguiden (ug.dk)
  • studievalgportfolio
  • erhvervspraktik.