Header menu

Love og bekendtgørelser

  • Paragraf tegn
Rammen omkring UU Københavns aktivitet er politisk

En række love og bekendtgørelser danner baggrund for vejledning og øvrige tilbud, vi giver de unge i Københavns Kommune. Lovgivningen på vejledningsområdet består af vejledningsloven og en række bekendtgørelser udstedt i medfør af Vejledningsloven.

Samlet lovgivning på vejledningsområdet

Med udstedelsen af den nye lovbekendtgørelse og de nye bekendtgørelser er den gældende lovgivning på vejledningsområdet samlet ét sted.

Lovbekendtgørelse nr. 825 af 16. august 2019.
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser.
 

Bekendtgørelser udstedt i medfør af Vejledningsloven

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller andet aktivitet.
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.
Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. 
Brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.

 

Andre love

Lov om folkeskolen. 
Lov om ungdomsskolen. 
Optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen).  
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.