Header menu

Studievalgsportfolio i 8. klasse

Din personlige studievalgsportfolio er et led i din forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse.

Fra og med 8. klasse skal du arbejde med at udfylde din studievalgsportfolio.

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit uddannelsesvalg. Den skal være med til at sikre, at du vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at du udvikler kompetencer til at vælge den uddannelsesvej, du vil. Du vil bl.a.

  • lære at opdage dine muligheder.
  • lære at samle og ordne din viden og erfaring om uddannelse og job.
  • lære at forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig.
  • lære at reflektere over dine kompetencer og potentialer.
  • få kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit arbejde med studievalgsportfolioen tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at du løbende samler og reflekterer over dine erfaringer.

Det kan fx være, når du har været på introduktionskursus, eller efter et erhvervspraktikforløb eller et virksomhedsbesøg. Det kan også være overvejelser ud fra den viden om uddannelser og job, som du får via undervisningen og den kollektive vejledning eller via sit personlige netværk.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i faget Uddannelse og Job.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes din ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.