Header menu

Studievalgsportfolio i 9. klasse

Her på 9. klassetrin skal du arbejde videre med din studievalgsportfolio, som skal vedhæftes din ansøgning til ungdomsuddannelse

Fra og med 8. klasse skal du arbejde med at udfylde din studievalgsportfolio.

Formålet med studievalgsportfolien

Arbejdet med studievalgsportfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit valg og være med til at sikre, at du vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser.

Formålet er, at du udvikler kompetencer til at vælge din uddannelsesvej, du vil bl.a.:

  • lærer at opdage dine muligheder
  • lærer at samle og ordne din viden og erfaring om uddannelse og job
  • lærer at forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig
  • lærer at reflektere over dine kompetencer og potentialer
  • får kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.
     

Arbejdet med studievalgsportfolien

Dit arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i løbet af 8. og 9. klasse, og består i, at du løbende samler og reflekterer over sine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen i uddannelse og job.

Studievalsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.