Header menu

Studievalgsportfolio i 9. klasse

I 9. klasse skal du arbejde videre med din studievalgsportfolio, som skal vedhæftes din ansøgning til ungdomsuddannelse.

I 8. klasse begyndte du at arbejde med din studievalgsportfolio. Den skal du arbejde videre med i 9. klasse, hvor den skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse 1. marts i form af et afrapporteringsskema.

Formålet med studievalgsportfolioen

Arbejdet med studievalgsportfolioen er en del af en læringsproces, der skal støtte dig i dit valg af ungdomsuddannelse og bidrage til, at du foretager et reflekteret valg. Arbejdet med studievalgsportfolioen skal hjælpe dig med at:

  • opdage dine muligheder
  • samle og ordne din viden og erfaring om uddannelse og job
  • tænke over, hvad der er vigtigt for netop dig
  • reflektere over dine kompetencer og potentialer
  • få kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Arbejdet med din studievalgsportfolio tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som du deltager i løbet af 8. og 9. klasse; erhvervspraktik, brobygning, introduktionskurser, virksomhedsbesøg mm.