Header menu

Uddannelseparathed

Vurderingen følger dig fra 9. til 10. klasse

Du vil fortsat blive vurderet på dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

Som en naturlig del af 10. klasse arbejder du med dine planer omkring uddannelse. Det gør du eksempelvis gennem arbejdet med en OSO-opgaven.

Er du vurderet udddannelsesparat

Så modtager du fortsat uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter i 10. klasse såsom:

  • Vejledning i klassen
  • Obligatorisk brobyging
  • Eventuelle praktikforløb
  • Mulighed for deltagelse i aktiviteter arrangeret af UU
  • Mulighed for deltagelse i åbent hus på ungdomsuddannelserne

Er du vurderet ikke udddannelsesparat

Vi følger op på den vejledning du har fået indtil nu og støtter dig i at blive uddannelsesparat i løbet af din 10. klasse.
Udover obligatorisk brobygning og kollektiv vejledning er der også mulighed for:

  • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper
  • Særlige praktikforløb
  • Besøg på uddannelsessteder
  • Besøg på arbejdspladser